Erkenning, gelijkheid en verschil

Sinds 2001 worden in Den Haag de Edmund Burke Lezingen gehouden. De eerste spreker was niemand minder dan Roger Scruton. Dat De Dijn de eer genoot om als tweede aan bod te komen zegt genoeg: hij is de belangrijkste conservatieve denker in de Nederlanden. In deze lezing behandelt hij de multiculturaliteit, waarbij hij opteert voor een tolerant-conservatieve oplossing. Maar het onderwerp wordt zo breed opengetrokken dat de meest fundamentele principes van het conservatisme aan bod komen. Een klein, maar intelligent essay. (NN)

H. DE DIJN, Erkenning, gelijkheid en verschil, Soesterberg (ASPEKt), 2003
46 blz. en