De kwestie God. De toekomst van religie.

Meer dan ooit wordt er druk gespeculeerd over de toekomst van de religie. Religie is volop aan een revival toe. Dat is duidelijk. Ook de islam heeft de religie terug op de kaart gezet van het maatschappelijk debat. Het secularisme heeft afgedaan. Armstrong ziet een oplossing voor het samenleven van al die religies in de vreedzame dialoog. Religie is voor haar niet de bron van alle ellende. Dat is het misbruik van de religie. Armstrong leest als een trein, maar is vaak te simplistisch. Voor de rest is het altijd hetzelfde. Ze herhaalt zich voortdurend. Wie haar geschiedenis van God gelezen heeft, heeft eigenlijk ook dit boek gelezen. En toch blijft ze een schrijfster van bestsellers. Mundus vult decipi. (ES)

K. ARMSTRONG, De kwestie God. De toekomst van religie., Amsterdam (De bezige bij), 2009