De rode vlag. De wereldgeschiedenis van het communisme.

Het communisme heeft een belangrijk deel van de voorbije eeuw gedomineerd. Het echte communisme is zo goed als overal dood en dus is het tijd voor een synthese. Die mag best magistraal genoemd worden. Ze is van de hand van een jonge historicus uit Oxford. Zijn boek is schitterend gedocumenteerd en bestrijkt het ganse communisme, ook dat in minder gekende landen zoals Nepal. Het is werkelijk het beste overzicht dat er op dit ogenblik in het Nederlands te vinden is. (HG)

D. PRIESTLAND, De rode vlag. De wereldgeschiedenis van het communisme., Amsterdam (De bezige bij), 2009
39,9 EUR