Een schreeuw om recht. De tragedie van het Palestijnse volk.

Het is ronduit frustrerend om nergens een genuanceerde studie te vinden over het conflict in het Midden-Oosten. Ook in dit geval worden de Palestijnen verheerlijkt en de Israëlieten afgeschilderd als monsters. Elders vindt men het omgekeerde. Maar wie eerlijk is, kan niet meer zeggen wie schuld treft. Het wederzijds geweld is zo organisch gegroeid … Enfin, wie een eenzijdige visie vanuit de Palestijnen wil, zit goed met dit boek van de Nederlandse oud-minister van Agt. (JG)

D. VAN AGT, Een schreeuw om recht. De tragedie van het Palestijnse volk., Amsterdam (De bezige bij), 2009
19,9 EUR