In naam van God. Een nieuwe geschiedenis van de kruistochten.

De kruistochten zijn zoiets als de katharen: men vindt er amper objectieve berichten over. De verrassing is dan ook groot bij boek; ik bedoel de aangename verrassing. Phillips is een prof in Londen en kan zich eigenlijk geen nonsens permitteren. In dit boek geeft hij blijk van een grote nuancering door zoveel mogelijk in de context van die tijd te plaatsen. Het boek is dan ook een grote aanwinst op het vlak van de kruistochten. Geen eenvoudige projectie van eigentijdse normen en waarden, maar een nauwgezette afweging van argumenten. Op het einde maakt hij vergelijkingen met eigentijdse fundamentalistische bewegingen, maar met voldoende voorbehoud. Hij legt eerder de nadruk op de verschillen, gezien de totaal verschillende context. (ES)

J. PHILLIPS, In naam van God. Een nieuwe geschiedenis van de kruistochten., Tielt (Lannoo), 2009
27,5 EUR