Storm in de media.

De media hebben het in 2009 niet van de poes gehad. Het regende ontslagen. Bovendien blijft de publieke opinie zeer wantrouwig. In dit boek reflecteren mensen uit de media over de toekomst van hun sector. De mooie toekomst van de gratis verspreide kranten, de overheid die de media meer en meer controleert, de druk van commercialisering en bezuinigingen, de groeiende belangstelling voor kort nieuws, de invloed van het internet op de nieuwsgaring … Al die ontwikkelingen spelen zich trouwens ook volop af in Vlaanderen. Alleen ontbreekt het in Vlaanderen aan de college van hoofdredacteuren om daar eens gezamenlijk over te reflecteren, zoals in Nederland. Het resultaat is een schitterende bundel over de toekomst van onze media. (HG)

T. VAN DER MEULEN (RED.), Storm in de media., Amsterdam (Balans), 2009
18,95 EUR