Hebreeën: vertaling met korte aantekeningen en 18 bredere studies

Ook de oude kerk wist dat de brief aan de Hebreeën niet door Paulus geschreven is en heeft daardoor lang getwijfeld om de hem op te nemen in de canon. Holwerda heeft er een nieuwe vertaling van gemaakt en voegt er een integrale commentaar aan toe. Niet eenvoudig, want de brief is moeilijk te interpreteren. Holwerda toont aan hoe de schrijver van de brief naadloos wil aansluiten bij de ideeën van Paulus. (ES)

D. HOLWERDA, Hebreeën: vertaling met korte aantekeningen en 18 bredere studies, Kampen (Kok), 2003
149 blz. en 14,9 EUR