Dante. De dichter, de denker, de mens.

Op het breukvlak van de 13de en de 14de eeuw leeft in Noord-Italië een van de grootste genieën van de late middeleeuwen: vooral gekend als dichter is hij toch ook theoloog en politicus. Reynolds schrijft geen romantische heldenbiografie, maar tracht een objectief, gedemystifieerd beeld van Dante neer te zetten. Zo is het vaak ontnuchterend te constateren hoe hij ambitieus deelnam aan een aantal oorlogen die de Italische staten toen kenmerkten … Bij deze magistrale biografie één bedenking: soms is Hineininterpretierung niet ver weg, bijvoorbeeld aangaande Dantes bisekseksualiteit … Dat is ontsierend voor deze magistrale biografie. (EN)

B. REYNOLDS, Dante. De dichter, de denker, de mens., Amsterdam (Ambo), 2009
45 EUR