Franciscus van Assisi. Mysticus en mystagoog.

Hoe is Franciscus erin geslaagd om zo evangelisch te leven? En hoe kon hij die boodschap zo doorgeven dat duizenden en duizenden mensen erdoor geraakt werden? De sleutel is zijn mystiek leven en zijn mystagogische catechese. Hij leefde als mystieker en slaagde erin om die ervaring te communiceren. Bisschops onderzoekt vanuit die premisse alle geschriften van Franciscus opnieuw en komt tot enkele verrassende resultaten. Het is geen eenvoudige studie geworden - voor wie zich daaraan verwacht - maar wel een academische dissertatie, verschenen in de reeks 'Scripta Franciscana': een stevige reeks over het franciscanisme. (JG)

H.J. BISSCHOPS, Franciscus van Assisi. Mysticus en mystagoog., Assen (Van Gorcum), 2009
62,5 EUR