Vergeten erfenis. Oosterse wortels van de westerse cultuur.

Wie heeft niet geleerd hoe fantastisch veel verder de oosterse cultuur niet stond in de elfde eeuw en hoeveel we daar van geleerd hebben? Natuurlijk wordt dat ideologisch overdreven! Want nergens leren we hoe na die elfde eeuw het eeuwen plots stilvalt … Lendering is ietwat origineler in dit boek. Hij vindt die enkele uitvindingen maar bijzaak en terecht. Hij gaat op zoek naar enkele andere invloeden en dat is levert enigszins verrassender resultaten op: de scheiding van kerk en staat, de universiteit, het wetenschappelijk experiment en het permanent mecenaat zouden alle hun wortels in het oosten hebben. Bij sommige daarvan plaats ik toch heel ernstige vraagtekens, vooral de eerste twee. 'In die Beschränkung zeigt sich der Meister'… (ES)

J. LENDERING, Vergeten erfenis. Oosterse wortels van de westerse cultuur., Amsterdam (Athenaeum-Polak & Van Gennep), 2009
19,95 EUR