Antropologie van de godsdienst. De andere zijde.

Neckebrouck is zonder enige twijfel de belangrijkste nog levende godsdienstantropoloog in de Nederlanden. Geregeld publiceert hij over dat onderwerp, zelfs recentelijk nog een uitgebreid verslag van veldwerk bij de Guarani van Honduras. Neckebrouck beschrijft niet alleen, maar springt ook zeer kritisch om met zijn auteurs. Op velerlei vlakken is dit het handboek bij uitstek voor de antropologie van de religie: zowel historisch als thematisch. Helemaal op het einde buigt hij zich over de relatie tussen wetenschappelijk onderzoek en religieus onderzoek in zijn sector. Een referentie! (JG)

V. NECKEBROUCK, Antropologie van de godsdienst. De andere zijde., Leuven (Universitaire Pers Leuven), 2008