God en kunst. Over het verdwijnen en het verschijnen van het religieuze in de kunst.

De religieuze kunst doet het beter dan ooit. Helaas is het met het mecenaat minder goed gesteld … Tal van auteurs buigen zich over God in de religie vanuit tal van invalshoeken: historische en eigentijdse. Het boek beperkt zich niet tot typisch religieuze kunstenaars, maar ook tot het existentieel-religieuze element bij niet confessionele kunstenaars: sterfelijkheid, vergankelijkheid en opstanding, leven na de dood, de transcendentie in de immanentie en dies meer. Het geheel werd vanzelfsprekend rijk geïllustreerd. (JG)

P. VERDULT (RED.), God en kunst. Over het verdwijnen en het verschijnen van het religieuze in de kunst., Tielt (Lannoo), 2009
34,95 EUR