Van film naar filosofie.

De film heeft van in het begin van zijn bestaan denkers geïnspireerd. Er zijn zeker grote prenten, maar ook kleinere, meer populaire films hebben filosofen aan het denken gezet. Ze komen dan ook allemaal aan bod in dit boek. Tal van bekende en minder bekende Nederlandstalige filosofen stellen hun discipline voor aan de hand van films en dat levert heel dikwijls verrassende stukken op. Neem nu de bijdrage van De Dijn die aan de hand van Woody Allen spreekt over de grondslagen van de moraal … (JG)

P. D'HOINE & B. ENGELEN, Van film naar filosofie., Kapellen (Pelckmans), 2009
22,5 EUR