Het begrip angst.

Onder het pseudoniem van Vigilius Haufniensis ('de wakende van Kopenhagen') publiceerde Denemarkens meest kritische filosoof een van zijn hoofdwerken. Hierin introduceert hij zijn beroemde onderscheid tussen angst en vrees en daarmee heeft hij de filosofie na hem in belangrijke mate beïnvloed (Heidegger, Sartre, Lacan). In tegenstelling tot de vrees, richt de angst zich op niet op een concrete bedreiging. Het is iets existentieels. Angst omschrijft Kierkegaard als het duizelen voor de afgrond van de eigen mogelijkheden. Tot die mogelijkheden behoort tevens de zonde, maar ook de zelfontplooiing in vrijheid. Hij doet zijn reflecties in een continue dialoog met het christendom. Voor het gemak van de lezer werd op het einde van het boek een uitgebreid verklarend notenapparaat toegevoegd. Dat maakt van het geheel een lovenswaardige uitgave, het vierde deel reeds in een reeks van Kierkegaardvertalingen. (EN)

S. KIERKEGAARD, Het begrip angst., Budel (Damon), 2009
26,9 EUR