Pius XII: chronologie van een onophoudelijk protest

Nogmaals Pius XII en dit keer in een niet zo goedkope editie. Niet goedkoop omdat het niet zo een omvangrijk boek is, maar ook niet goedkoop qua inhoud. Hans Jansen veegt helemaal de vloer aan met de visie als zou Pius XII meegeheuld hebben met de nazi's. Maar dan ook helemaal! En volledig gebaseerd op bronnen. Kort samengevat: Pius XII had een gans Europees netwerk van hulpverlening opgezet om joden te redden en zweeg naar de buitenwereld toe om de nazi's niet verder op te jutten. De titel van het boek dekt volledig de lading. (JG)

H. JANSEN, Pius XII: chronologie van een onophoudelijk protest, Kampen (Kok), 2003
335 blz. en 29,9 EUR