Johannes Calvijn. Zijn leven, zijn werk.

In Nederland blijft het calvinisme voor heel wat publicaties zorgen. Talrijke historici van het calvinisme hebben samengewerkt aan deze bijzonder uitgebreide biografie. De studie reveleert een heel bewogen leven en gaat zeker de heikele periode in Geneve niet uit de weg. In de biografie is één katern volledig gewijd aan Calvijn als schriftuitlegger. Het geheel wordt bijzonder aantrekkelijk gepresenteerd. (DV)

W. BALKE, Johannes Calvijn. Zijn leven, zijn werk., Kampen (Kok), 2008
45 EUR