Het goed recht van de kerk. Een theologische inleiding op het kerkrecht.

Kerkelijk recht is vaak een raadsel voor de doorsnee gelovige. Let wel: dit boek gaat over kerkrecht en is dus een protestantse tegenhanger van het canoniek recht. Dit is niet het protestantse kerkrechtboek, maar wel een inleidende studie tot dat kerkrecht. In feite komen er vele protestantse geloofsovertuigingen in ter sprake: dogma, het ambt, ecclesiologie, liturgie, oecumene enzovoort. Koffeman heeft dit boek laten groeten uit zijn colleges aan de Protestantse Theologische Faculteit. Het is een basisboek voor de protestantse kerkorde in Nederland (en België). (JG)

L.J. KOFFEMAN, Het goed recht van de kerk. Een theologische inleiding op het kerkrecht., Kampen (Kok), 2009
34,9 EUR