Bejubeld & verguisd: helden en heldinnen in de oudheid.

Wat een klein boek lijkt, is bij nader toezien een lijvig overzicht van de klassieke mythologie en geschiedenis. De dertig belangrijkste helden – reëel en irreël – van diverse types komen aan bod: krijgshelden, zeehelden, martelaars, politici enzovoort. De auteur is vooral gefascineerd door het gegeven waarom de heldenstatus geregeld van uitzicht veranderd. Waarom is men in de ene streek of in de ene periode een held en wordt men voor hetzelfde in een andere streek of periode verguisd? Vooral het deel over het christendom is boeiend: het type van heldendom wordt radicaal omgekeerd. (JG)

F. MEIJER, Bejubeld & verguisd: helden en heldinnen in de oudheid., Amsterdam (Athenaeum-Polak & Van Gennep), 2008
19,95 EUR