Ethiek en weerbaarheid in de informatiesamenleving.

De privacy en de deontologie komen nu reed zeer sterk onder druk te staan in de traditionele media, maar dat is nog verergerd in het computertijdperk. Hoe vaak plaatsen mensen geen private gegevens op het web, die vervolgens door de hele wereld kunnen geconsulteerd worden? In het Nederlands is dit op dit ogenblik de meest omstandige studie over het onderwerp ethiek-ICT. Daarbij kijken de auteurs geregeld over het muurtje om te zien hoe het er in andere landen aan toegaat. Een groot aantal case-studies illustreert hoe moeilijk het is om eenzijdige oordelen te vellen. Een fascinerend terrein. (JG)

B. MARTENS E.A., Ethiek en weerbaarheid in de informatiesamenleving., Tielt (Lannoo Campus), 2008
29,9 EUR