Bijbelse theologie IV/1: De structuur van de heilige leer in de theologie van Calvijn

Bij Kok verschijnt de reeks 'Bijbelse theologie' die het theologisch denken van Calvijn becommentarieert. In het zopas verschenen deel wordt aandacht besteed aan het ordenen van de theologie, zodat de lectuur van de Bijbel vereenvoudigd wordt. Let op: het gaat om een academische studie die heel wat theologische voorkennis veronderstelt. (JG)

F. BREUKELMAN, Bijbelse theologie IV/1: De structuur van de heilige leer in de theologie van Calvijn, Kampen (Kok), 2003
538 blz. en 39,9 EUR