Lukas versus Mattheüs: de terugkeer van de midrasj bij de uitleg van de evangeliën

Er is een tendens aan de gang in de exegese die meer aandacht besteedt aan de joodse wortels van het christendom. Dat heeft al heel wat boeiende en nieuwe inzichten opgeleverd, maar ook hierin kan men alweer te ver gaan, getuige dit boek van Van 't Riet die Lucas en Mattheus geheel in het licht van de midrasj leest. Daardoor gaat hij voorbij aan het eigen genre dat het evangelie toch wel is. (NN)

P. VAN 'T RIET, Lukas versus Mattheüs: de terugkeer van de midrasj bij de uitleg van de evangeliën, Kampen (Kok), 2005
300 blz. en 21,5 EUR