De religie binnen de grenzen van de rede.

Met Kant verandert alles… De moraal is geen aansporing meer, maar verplichting. Ook de religie moet kunnen gedacht worden in termen van de rede. Dit boek is een sleutelwerk in de westerse geschiedenis van de godsdienstfilosofie: religie wordt herleid tot een behoefte die vanuit de moraal ontstaat. de moraal heeft de stok van de religie nodig. Zoals steeds bij uitgeverij Boom, wordt deze uitgave uitstekend ingeleid en van commentaar voorzien. Het is alweer een modeluitgave van een belangrijk filosofisch werk. (HG)

I. KANT, De religie binnen de grenzen van de rede., Amsterdam (Boom), 2008
31,9 EUR