De Rooms-katholieke kerk. Een geïllustreerde geschiedenis.

Wie een beknopt en degelijk overzicht zoekt van de geschiedenis van de katholieke kerk, is goed gediend met deze studie van de Cambridge professor Edward Norman. Het is een aangenaam boek dat de geschiedenis vanaf de oorsprong van de kerk tot het begin van de 21ste eeuw overloopt. Het is een gerijpte visie op 20 eeuwen geschiedenis, waarin de algemene lijn het haalt op de anecdote of op het feitje. Dat maakt dit boek wel tot een buitenbeentje. (ES)

E. NORMAN, De Rooms-katholieke kerk. Een geïllustreerde geschiedenis., Tielt (Lannoo), 2008