Het verhaal van het Vlaams: de geschiedenis van het Nederlands in de Zuidelijke Nederlanden

In de bestaande overzichten is eigenlijk niet veel te vinden over de geschiedenis van het Zuid-Nederlands, het Vlaams, zeker niet wat betreft de periode na de 16de eeuw. Die leemte wordt nu opgevuld. Extra aandacht gaat de invloed van de jarenlange overheersing van onze gewesten: de Bourgondiërs, de Spanjaarden, de Oostenrijkers etc. Evenzeer wordt het primaat van het Frans in het jonge België verklaard. En wat is er nu van 'Hebben olla vogala nestas'? Alle antwoorden in dit vlot en heerlijk geschreven boek. (JG)

R. WILLEMYNS, Het verhaal van het Vlaams: de geschiedenis van het Nederlands in de Zuidelijke Nederlanden, Antwerpen (De Standaard/Het Spectrum), 2003
399 blz. en 26,95 EUR