Joodse mystiek. Een inleiding.

De joodse mystiek kende een heropleving in de New Agebewegingen. Daarin ging veel aandacht naar de Kabbala. Het hoeft toch niet gezegd dat ons dat niet veel kennis heeft opgeleverd. Vandaar dit uitstekende boek van iemand die wel echt vertrouwd is met de joodse mystiek. Het blijkt dat die mystiek heel wat meer omvat dan de kabbala. Laenen graaft ook naar de stromingen die de joodse mystiek beïnvloed hebben en over de doorleving van die mystiek. Op geen enkel ogenblik wordt het wetenschappelijke pad verlaten, maar tegelijkertijd is het boek geschreven voor een groter publiek. (EN)

S. LAENEN, Joodse mystiek. Een inleiding., Kampen (Kok), 2008
22,5 EUR