Wereldgeschiedenis (264-145 v Chr.)

Twee dikke delen telt de vertaling van een van de belangrijkste geschiedschrijvers van de Oudheid: de Griek Polybios. De vertaler leverde echt wel een huzarenstukje, want hij vertaalde alles wat er van dat historisch boek is overgebleven. Als buitenstaander staat Polybios niet geheel neutraal tegenover de geschiedenis van de Romeinen die hij uitvoerig bespreekt. Hij maant hen aan niet het slachtoffer te worden van hun hubris. Ondanks die stellingname probeert hij toch een professioneel historicus te zijn met veel aandacht voor systematisatie en objectiviteit van getuigenissen. Hij blijft een typische historiograaf van de Oudheid waar hij diep ingaat op karakters en haast transcendente oorzaken van aardse geberutenissen. Geregeld neemt hij ook standpunten in tegen de Romeinen … Het boeiendste van dit verhaal is dat Hegel nogmaals bewaarheidt wordt: als de geschiendenis ons iets leert, is het dat mensen nooit iets van de geschiedenis geleerd hebben! Een fascinerende uitgave, volledig terecht in deze prestigieuze reeks van Athenaeum-Polak & Van Gennep. (JG)

POLYBIOS, Wereldgeschiedenis (264-145 v Chr.), Amsterdam (Athenaeum-Polak & Van Gennep), 2007
85 EUR