Geloof voor beginners

Grün blijft ongetwijfeld een van de meest gelezen spirituele auteurs van het moment. Dat kan helemaal geen kwaad, want Grün kan perfect de geloofsschat vertalen naar deze tijd. In dit boekje gaat hij een bijzondere toer op: geen spirituele verklaring van het christendom, maar een positionering van het christendom in de hedendaagse multiculturele samenleving. Hij zoekt naar de authenticiteit en de uniciteit van het christendom. Vandaar dat hij stilstaat bij enkele typische dogma’s zoals de menswording of de verrijzenis, maar ook bij de typisch christelijke ethiek. Het is echt wel een knap boek over de kern van het christenzijn en in die zin sterk aanbevolen. (JG)

A. GR√úN, Geloof voor beginners, Tielt (Lannoo), 2007
18,95 EUR