Het verhaal van God. Een persoonlijke zoektocht in de wereld van geloof en wetenschap

De relatie tussen geloof en wetenschap is me dunkt nog nooit zo uitgediept als de dag van vandaag. Dat wijst vanzelfsprekend op het problematisch karakter van die relatie. De wetenschapper Robert Winston voegt zijn eigen geluid toe: een historische genese van die relatie in Oudheid, christendom, islam en moderne tijd. Voor de eerste keer krijgen we een historisch overzicht met betrekking tot dat probleemhuwelijk. Winston mengt zichzelf niet in het concrete debat, maar doorheen zijn betoog komen zowat alle mogelijke posities in kaart en dat vanuit diverse culturele hoeken. Het is weer wat extra materiaal … (JG)

R. WINSTON, Het verhaal van God. Een persoonlijke zoektocht in de wereld van geloof en wetenschap, Kampen (Kok), 2007
24,5 EUR