Honderd engelen

Honderd engelen is een bundeling van twee engelenboeken van Grün die reeds eerder uitgegeven zijn door Lannoo. Grün is dermate een melkkoe dat dit mogelijk is. Wie reeds in het bezit is van Vijftig engelen voor het jaar en Vijftig engelen voor je ziel kan zich deze uitgave besparen. Wie echter een mooie cadeautip wil, is best gediend met deze veramelbundel. Het is weldegelijk een mooie en lijvige uitgave geworden. Zoals steeds gaat Grün zeer spiritueel te werk, met veel oog voor de concrete psychologie van mensen. In dat opzicht blijft hij een zeer inspirerende figuur voor vele gelovigen vandaag. (NN)

A. GR√úN, Honderd engelen, Tielt (Lannoo), 2007
24,95 EUR