De breekbaarheid van het goede. Geluk en ethiek in de Griekse filosofie en literatuur

Steeds meer valt op hoe de groten van de hedendaagse filosofie zo zeer vertrouwd zijn met de Oudheid en de traditie tout court. Dat geldt in het bijzonder voor één van de bekendste eigentijdse ethici: Nussbaum. In deze lijvige studie legt ze de verschillende opvattingen over moreel geluk uit de Oudheid naast elkaar. Daarmee legt ze de ambiguïteit van het geluk bloot: het is kwetsbaar voor onbeheersbare invloeden van buitenaf. Tal van scholen hebben daarvoor een oplossing pogen te bedenken, bijvoorbeeld de Epicuristen die die invloeden zo sterk mogelijk trachten in te perken. De kracht tot synthese van dit boek is bijzonder aantrekkelijk. Gelukkig wordt de ernst af en toe onderbroken door de anekdote.

M. NUSSBAUM, De breekbaarheid van het goede. Geluk en ethiek in de Griekse filosofie en literatuur, Amsterdam (Ambo), 2006
44,95 EUR