Verlangen naar vroomheid

Bij Kok verschijnt af en toe al eens een standaardwerk uit de historische nalatenschap van het protestantisme. Spener was een uiterst bekende 17de-eeuwse Duitse en Lutherse predikant. Hij verzet zich tegen dorre, leerstellige prediking en opteert voor een levendige, gevoelsbetrokken interpretatie van de Schrift. Hij ligt mee aan de basis van het Duitse piëtisme, dat zo invloedrijk zou worden en waaraan Bach zo een hekel had. Speners werk wordt uiterst degelijk ingeleid en verder ook nog toegelicht in voetnoten. Het is goed dat dergelijke basisteksten eindelijk in vertaling verschijnen en we hopen er in de toekomst nog te mogen verwachten. (NN)

P.J. SPENER, Verlangen naar vroomheid, Kampen (De Groot Goudriaan), 2007
13,9 EUR