_1 Korintiërs III. Een praktische Bijbelverklaring.

De reeks “Tekst en toelichting” verzamelt exegetische commentaren vanuit protestantse hoek. Over het algemeen gebeurt dat door bekwame mensen die vertrouwd zijn met de Bijbel in de grondtaal en met de wetenschappelijke exegese. Hollander bespreekt in dit boekdeel het bijzonder moeilijke derde deel van de eerste brief van Paulus aan de christenen van Korinthe. Het bevat de prachtige passage over de gaven van de Geest en het wondermooie hooglied op de liefde, maar ook de aartsmoeilijke passage over de lichamelijke opstanding. Hollander geeft grote blijk van maîtrise in deze materie. Vanzelfsprekend gaat het hier niet over een spirituele exegese, maar een wetenschappelijke. Het onmiddellijke nut voor de katholieke homiliepraktijk is dan ook beperkt. (JG)

H.W. HOLLANDER, _1 Korintiërs III. Een praktische Bijbelverklaring., Kampen (Kok), 2007
19,9 EUR