Talita koem. Genres in Bijbel en vertaling

Zes exegeten, vertalers en neerlandici buigen zich over de verschillende genres waarin het Nieuwe Testament geschreven is: wonderverhalen, brieven, parabels, huistafels, gezegden etc. Het gaat dus helemaal niet op te beweren dat zoiets wonderverhalen fictie zijn, want het gaat om geloofsgetuigenissen, wat het geheel alleen maar complexer maakt. Ook het genre ‘bijbelvertaling’ komt aan bod, een problematisch iets, zo blijkt! En wat met het genre ‘apocalyps’? Het gehele boek werd schitterend geïllustreerd met tekeningen van een miskende Vlaamse kunstenaar, Jos Speybrouck. (ES)

P. GILLAERTS (RED.), Talita koem. Genres in Bijbel en vertaling, Leuven/Leusden, 2002
211 blz. en 22,5 EUR