De kern van ons geloof

Wie nog niet door heeft dat de huidige paus tot de belangrijke theologen van de 20ste eeuw behoort, is niet van deze wereld. Wereldwijd wordt hij gewaardeerd voor zijn magisteriële kwaliteiten. Eindelijk verscheen in het Nederlands een vertaling van zijn inleiding tot het christendom. Aan de hand van het Credo legt hij de kern van het christelijk geloof bloot. Helderheid en accuratesse troef. Alle centrale thema's komen aan bod, ook de verhouding tussen geloof en rede die zopas tot rellen heeft geleid. Kortom: een ongelooflijke aanrader voor wie alles nog eens wil opfrissen. (EN)
ISBN 90 209 6645 6

J. RATZINGER, De kern van ons geloof, Tielt (Lannoo), 2006
24,95 EUR