De bronnen van spiritualiteit

Dit boekje behoort zeker tot de betere van Grün, alhoewel het maar een piepklein boekje is, eigenlijk niet meer dan acht A4'tjes! Lannoo heeft het in een verzorgd boekje gegoten. Grün spreekt over zijn spirituele bronnen (Christus en de H.Geest) en hoe hij die ervaart vanuit de liturgie, de ascese, de sacramenten en de mystiek. De centrale vraag luidt hoe die bronnen van spiritualiteit aansluiting kunnen vinden bij het leven van alledag. Het betere werk! (HG)
ISBN 90 599 5994 9

A. GR√úN, De bronnen van spiritualiteit, Tielt (Lannoo), 2006
11,95 EUR