Van Kant tot Kuitert. De belangrijkste theologen uit de 19de en 20ste eeuw

Het lijkt wel alsof er de dag van heden geen grote theologen meer zijn. Wie kent er nog met wereldvermaardheid? Voor de 19de en de 20ste eeuw ligt dat wel enigszins anders: Schleiermacher, Barth, Tillich, Bonhoeffer, Schillebeeckx… Die nog veertig anderen komen aan bod in dit boek. Naast progressieve, ook “conservatieve”, zoals Von Balthasar en Newmann. Het monument dat De Lubac heet, schittert door afwezigheid en dat is een kapitale fout van de auteur als je het mij vraagt. Een grappige noot: elke theoloog wordt voorgesteld met een foto, bij Von Balthasar is dat een icoon! De lezer krijgt niet meer dan een beknopt overzicht van elke theoloog. (JG)
ISBN 90 435 1116 1

A. VAN DE BEEK, Van Kant tot Kuitert. De belangrijkste theologen uit de 19de en 20ste eeuw, Kampen (Kok), 2006
17,5 EUR