Ik heb je lief. Over liefde en vriendschap

Voor een kleine prijs een heerlijk boek: een verzameling tekstjes die Hermans bekend hebben gemaakt: eenvoudig, kort, maar veelzeggend. De bundeling bevat een selectie van uitspraken, nu eens humoristisch, dan weer verstillend, nu eens ontroerend, dan weer uitbundig. Een heerlijk boek! (EN)
ISBN 90 261 2257 8

T. HERMANS, Ik heb je lief. Over liefde en vriendschap, Baarn (De Fontein), 2006
10 EUR