Wat christenen geloven

We zijn in een tijd aanbeland waarin zelfs christenen nog amper weten waarin ze geloven. De auteur richt zich tot allen die op de een of andere manier moet uitleggen wat het christen zijn omhelst. In zeven hoofdstukken wordt kennisgemaakt met “alles” wat het christendom te bieden heeft: de geschiedenis, de bronnen van het geloof, de religieuze ervaring, de dogma’s, de ethiek, het sociale leven…Het boek wordt zeer didactisch opgevat, is opgesteld in een aantrekkelijke lay-out en is geschreven in een heldere stijl. Helaas wordt de laagdrempeligheid teniet gedaan door de “hoge” prijs. (JG)
ISBN 90 209 6639 1

J. DE SCHEPPER, Wat christenen geloven, Tielt (Lannoo), 2006
18,95 EUR