De teloorgang van de Westerse cultuur. Een andere kijk op 500 jaar humanisme.

Na Toynbee en Spengler nog eens een echte geschiedenisfilosoof. En wat voor één! Carroll baarde wereldwijd opzien met deze visie: niet het christendom maar het humanisme is verantwoordelijk voor de ondergang van de Westerse cultuur. Dat is een even unieke als controversiële positie. Natuurlijk begrijpt hij onder humanisme vooral alles wat afval is is van het religieuze: de ganse seculiere samenleving. Ik moet zeggen dat Carroll zeer prikkelende literatuur is en dat hij het dikwijls bij het goede eind heeft. Eén ding is jammer: Luther en alleen Luther had de redding kunnen zijn van de ganse westerse cultuur. Daar geeft de auteur zich op een eenzijdige en ongenuanceerde wijze prijs. Van harte aanbevolen lectuur! (EN)
ISBN 10 90 6611734 6

J. CARROLL, De teloorgang van de Westerse cultuur. Een andere kijk op 500 jaar humanisme., Wormer (Inmerc bv), 2006
29,95 EUR