Leven met de psalmen

In Vlaanderen behoort de Brugse benedictijn Benoît Standaert tot de belangrijke spirituele auteurs. Hij is vooral bekend omwille van zijn boeken De Jezusruimte en Wijsheid uit de woestijn. In dit boek becommentarieert hij de absolute pijler van de monastieke spiritualiteit: het bidden van de psalmen. Hij stelt 50 psalmen centraal en geeft er een spiritueel verdiepende uitleg bij, gekoppeld aan een bepaalde liturgische tijd. Speciale aandacht gaat ook uit naar de waarde van het bidden van de psalmen. Hij verklaart zich akkoord met Ruusbroec: “Die God hier niet loven, zullen eeuwig stom blijven”. Welke psalm ook gebeden wordt: het loven van God staat centraal (NN).
ISBN 90 209 6646 4

B. STANDAERT, Leven met de psalmen, Tielt (Lannoo), 2006
24,95 EUR