Dawkins’ god. Over genen, memen en de zin van het leven

McGrath is een veelschrijver die op theologisch vlak telkens het gat in de markt kan vinden. In het Nederlands is al veel van hem vertaald. Nu gaat hij de strijd aan met Richard Dawkins ”de meest verbeten biologische determinist ter wereld” het zit allemaal in de genen en God is dus larie. Zeker nu de discussies tussen creationisme, intelligent design en darwinisme weer oplaaien is dit een zeer boeiende stem in het debat. Zonder een rabiate aanhanger van intelligent design te zijn, weerlegt McGrath het determinisme van Dawkins in een zeer toegankelijke taal, niet gespeend van humor! Een echte aanrader voor wie bezig is met de relaties tussen geloof en wetenschap (ES)
ISBN 90 435 118 9

A. MCGRATH, Dawkins’ god. Over genen, memen en de zin van het leven, Kampen (Kok), 2006
15,5 EUR