Zeven miljoen jaar. Het verhaal van de evolutie van de mens

In een vlotte stijl tracht Palmer, een wetenschapsjournalist, de lezer in te leiden in de evolutie van de mens. De oudste menselijke resten komen aan bod, de band met de mensapen enzovoort. Er komt duidelijk aan de oppervlakte dat er nog veel gaten zijn in de wetenschappelijke kennis omtrent de lichamelijke ontwikkeling van de mens. Als overzicht kan het wel tellen. (HK)
ISBN 90 209 6522 0

D. PALMER, Zeven miljoen jaar. Het verhaal van de evolutie van de mens, Tielt (Lannoo), 2006
293 blz. en 24,95 EUR