De verbeelding van het Woord: de middeleeuwen (600-1500)

De jezuïet Van Dael zit niet stil: zopas verscheen het 2de deel van zijn magnum opus omtrent de christelijke iconografie. Dit is echter geen gewone kunststudie: de kerkelijke kunst wordt bestudeerd in samenhang met de liturgie en het religieuze leven. Kunst en theologie worden schitterend gekoppeld (diepgaander dan de studie van Peter Schmidt over de uitbeelding van Jezus). Het goed gedocumenteerde boek werd uitvoerig geïllustreerd. Een aanbevelenswaardig naslagwerk. (JG)

P. VAN DAEL, De verbeelding van het Woord: de middeleeuwen (600-1500), Kampen (Gooi en Sticht), 2003
339 blz. en 49,5 EUR