Na het neoconservatisme. Waar rechts verkeerd afsloeg

Fukuyama werd op slag wereldberoemd als liberale denker met Het einde van de geschiedenis en de laatste mens uit 1989. Hij doceert momenteel aan de gereputeerde John Hopkins universiteit. Aanvankelijk was Fukuyama een van de medebouwers aan het Amerikaanse neoconservatisme, maar hij is nu van mening dat dit gedachtegoed geperverteerd wordt door de Bush administratie. Na een historische schets (het fenomeen stamt uit de jaren dertig!) toont hij aan hoe de idealen verduisterd werden door het objectief van een wereldheerschappij zijn. Fukuyame levert interessante beschouwingen m.b.t. de politieke en de sociale geschiedenis van Amerika. (JG)
ISBN 90 254 2805 3

F. FUKUYAMA, Na het neoconservatisme. Waar rechts verkeerd afsloeg, Amsterdam/Antwerpen (Contact), 2006
256 blz. en 24,9 EUR