Het leven is niet meer als vroeger. De postmoderne levensloop als uitdaging voor kerk en theologie

Schweitzer is een praktische theoloog aan de bekende universiteit van Tübingen. Hij verafschuwt de huidige tijd niet, maar grijpt naar de kansen. Hij analyseert deze tijd als een tijd waarin mensen slechts schijnbaar gelukkig zijn. De kerk heeft nog heel veel te bieden aan die mensen, maar het komt erop aan om de boodschap op de juiste manier aan te brengen. Zijn uitvalsbasis is vanzelfsprekend praktisch: hoe werkt de tijdgeest in op de verschillende levensfasen van een mens en hoe kan de kerk daarin tussenkomen. (VDV)
ISBN 90 435 1238 9

F. SCHWEITZER, Het leven is niet meer als vroeger. De postmoderne levensloop als uitdaging voor kerk en theologie, Kampen (Kok), 2006
251 blz. en 19,9 EUR