Van jodenhaat naar zelfmoordterrorisme. Islamisering van het Europees antisemitisme in het Midden-Oosten

De strijd om de Mohammed cartoons ligt nog vers in het geheugen. Men spot niet met de profeet en dat feit heeft het leven gekost aan vele mensen. Ondanks dat, kan Palestina op veel meer krediet rekenen dan Israël in het Westen. Jansen komt roet in het eten gooien. Hij toont bijvoorbeeld karikaturen van de islamieten over de joden waarbij de Mohammedkarikaturen in het niet verdwijnen! Hij toont aan hoe in islamitische schoolboekjes het verleden geweld wordt aangedaan (de verdragen van Oslo zijn onbestaande) en de joden worden afgeschilderd als de grote demon. Een zeer ontnuchterende en uiterst goed gedocumenteerde studie waarin aangetoond wordt hoe het Westers antisemitisme zich verplaatst heeft naar het Oosten in functie van de Islam. (NN)
ISBN 90 582 9622 9

H. JANSEN, Van jodenhaat naar zelfmoordterrorisme. Islamisering van het Europees antisemitisme in het Midden-Oosten, Heerenveen (Groen), 2006
1047 blz. en 29,95 EUR