Calvijn: biografie

Nederland heeft een belangrijke calvinistische traditie en vandaar dat er nog steeds heel veel over die godsdiensthervormer verschijnt. Omstreeks 1533 is Calvijn gewonnen voor de Reformatie en begint hij niet alleen te publiceren, maar ook te ageren (hij is een efficiënte organisator). Cottret is historicus en besteedt in de eerste plaats aandacht aan de biografische elementen. Hij doet dat in een zeer bevattelijke stijl. (JG)

B. COTTRET, Calvijn: biografie, Kampen (Kok), 2005
425 blz. en 39,9 EUR