Rembrandt. Leven en werk van de grootste schilder aller tijden

Wie de omvang van dit boek ziet, zal even slikken dat het slechts 64 pagina’s telt, maar het is zo een eigenaardig boek met erg dikke bladzijden die allerlei gadgets bevatten: replica’s m.b.t. het leven en het werk van Rembrandt. Het is een integraal overzicht over Rembrandts context (tijd en land), zijn leven, zijn belangrijkste werken en thema’s, zijn techniek. Dat alles is heel instructief uitgegeven, al zijn we over het algemeen toch meer gediend met rustige boeken over Hollands bekendste meester uit de zeventiende eeuw. Natuurlijk verneemt men in boeken als deze ook bijzondere details, bijvoorbeeld Rembrandts huis en rariteitenkabinet. (EN)
ISBN 90 215 8483 2

M.R. ABBING, Rembrandt. Leven en werk van de grootste schilder aller tijden, Utrecht/Antwerpen (Kosmos-Z&K Uitgevers), 2006
64 blz. en 42,5 EUR