Ikonen: beelden van het licht

De Alexander Stichting voor Russich-orthodoxe kunst (een splinternieuw iconenmuseum in het Nederlandse Kampen) herbergt een van de meest complete ikonenverzamelingen van Nederland. Honderden werken illustreren de geschiedenis en de betekenis van de Russische icoon. Wie een beknopt overzicht daarvan wenst, kan in dit boek terecht. Ze zijn alle thematisch ondergebracht: Christusiconen, engelen, feestdagen, heiligen, iconostases en de Moeder Gods. Vanzelfsprekend uitvoerig geïllustreerd! (NN)
ISBN 90 435 1237 0

D.M.D. KRIKHAAR & J. HEUTINK, Ikonen: beelden van het licht, Kampen (Kok), 2006
227 blz. en