Het eenzaam bidden

I.t.t. katholieken (contemplatieven uitgezonderd) zouden de protestanten kampioenen van het eenzaam bidden moeten zijn, gezien ze veel belang hechten aan het persoonlijke contact met God. Knap (1806-1865) wijdde er 4 brieven (eigenlijk kleine traktaten) aan. Terwijl dat waardevolle gebruik in katholieke middens patristisch wordt aangetoond, doet Knap uitsluitend een beroep op de Bijbel. De taal is zwaar geladen en verouderd. (JG)

J.J. KNAP, Het eenzaam bidden, Kampen (De Groot Goudriaan), 2005
138 blz. en 14,9 EUR